Pro více informací týkajících se
MKL-brama
nás kontaktujte na čísle +420 596 612 092, nebo kontaktním formulářem.

MKL-brama

    Experimentální měřicí sestava pro měření rozměrů a opotřebení bramových krystalizátorů byla vyvinuta na bázi osvědčeného systému MKL pro pravoúhlé formáty. Specifikem bramových krystalizátorů je velká šířka odlévaného produktu (bramy) ve srovnání s jeho tloušťkou. Laserová měřicí hlavice proto při měření nerotuje, ale po krocích se přesouvá ve směru šířky krystalizátoru. Měří se tedy (je skenován) povrch jen jedné desky krystalizátoru, a po jejím proměření se musí laser manuálně otočit o 180° směrem k protilehlé desce.
     V konkrétním případě bramy 1500/150 mm se snímání hodnot z laseru na dané výškové hladině děje s krokem 1 mm. Měření se uskutečňuje 2x – tam i zpět. Pro vyhodnocení jsou naměřená data redukována na 150 hodnot, tedy pro krok 1 cm. To znamená, že takový údaj je pak vypočten z 20 měření po 1 mm. Tímto způsobem je filtrován rozptyl individuálních naměřených hodnot.
    V daném případě experimentálního měření, s cílem dosáhnout co největšího rozlišení, se měření realizovalo na 36 hladinách po výšce krystalizátoru, tedy s krokem 25 mm. Jelikož standardní měřicí software systému MKL počítá s měřením na 18 hladinách maximálně, bylo nejprve změřeno 18 hladin dolní poloviny desky, poté manuálně posunut laser o 450 mm nahoru a změřeno 18 hladin horní poloviny desky. Stejně se postupovalo i na protilehlé desce.

Dotaz k produktu MKL-brama

Více informací obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.