Pro více informací týkajících se
Diagnostický systém DGS-OS/3D
nás kontaktujte na čísle +420 596 612 092, nebo kontaktním formulářem.

Diagnostický systém DGS-OS/3D

      Výchozí funkcí systému DGS-OS/3D je diagnostika mechanického stavu oscilačního mechanismu krystalizátoru. Hodnocení je založeno na 3D analýze pohybu oscilačního stolu, který je snímán pomocí čtyř tříosých snímačů akcelerace namontovaných v rozích stolu. Z analýzy těchto signálů je pak možno dostatečně přesně usuzovat na mechanický stav oscilačního mechanizmu. Získané informace se dají použít zejména pro potřeby včasné údržby zařízení a tím předcházení poruchám, ale také např. ke kontrole seřízení oscilací z pohledu metalurgických parametrů odlévání.
     Druhou základní funkcí systému je indikace přetržení licí kůry a predikce rizika průvalu. Tato funkce je založena na dvou principech, které se vzájemně doplňují, a to na nepřímém stanovení třecích sil v krystalizátoru, a na měření teplot ve stěnách krystalizátoru pomocí speciálních termočlánkových sond. Nepřímé stanovení třecích sil v reálném čase odlévání přitom vychází právě ze specializované analýzy charakteru oscilací.

 

Dotaz k produktu Diagnostický systém DGS-OS/3D

Více informací obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.