Pro více informací týkajících se
Dilatometr DF-7
nás kontaktujte na čísle +420 596 612 092, nebo kontaktním formulářem.

Dilatometr DF-7

ISO 349, ISO 8264, ASTM 5515, DIN 739

     Intenzita puchnutí (zvětšování objemu při zahřívání) je důležitým ukazatelem kvality uhlí pro koksování. Stanovuje se normovanou dilatometrickou zkouškou.
     Dilatometr DF-7 umožňuje provádět zkoušky podle norem ISO 349, ISO 8264, ASTM 5515, DIN 739. Pro jednotlivé normy jsou definovány specifické řídící programy zkoušky. Dilatometr provádí automaticky dilatometrické zkoušky v souladu s definovanou normou. Celý průběh je řízen a kontrolován jednotkou průmyslového počítače.
     Celý proces zkoušky včetně vložení a vytažení trubice z pece je automatizovaný. Úkolem operátora je jen příprava zkušebního vzorku, jeho umístění ve zkušební trubici a umístění držáku zkušebních trubic do závěsu na dilatometru. Po spuštění systému je provedeno předehřátí pece na zadanou počáteční teplotu, zasunutí  trubic se vzorky uhlí, zvyšování teploty v peci předepsaným gradientem, a následně pak vlastní dilatační zkouška.
     V průběhu zkoušky jsou  zobrazovány údaje o teplotě, dilataci a kontrakci. Je vedena podrobná dokumentace o průběhu zkoušky. Data jsou archivována na pevném disku a zálohována. Na konci zkoušky jsou trubice automaticky vytaženy z pece.
     Průběhy a výsledky zkoušek jsou ukládány do souborů, ze kterých mohou být vyvolány a zobrazeny na displeji dilatometru, vytištěny na připojené tiskárně, a zároveň jsou i k dispozici pro přenos po počítačové síti, pokud je k ní přístroj připojen.
   Z dilatačních křivek mohou být odečteny tyto číselné parametry testovaných vzorků uhlí:   
         teplota měknutí
         teplota maximální kontrakce
         teplota maximální dilatace
         hodnota maximální kontrakce
         hodnota maximalní dilatace

Technické parametry

Pracovní rozsah ohřevu vzorku: 
200 až 600 °C
Nastavení teplotního alarmu: 
500 až 600 °C
Přesnost regulace teploty: 
± 1 ° C /10 min
Měření posunu pístů: 
bezkontaktní
Manipulace s trubicemi: 
plně automatická
Teplotní gradient: 
3 °C /min
Trvání jednoho měřicího cyklu: 
120 min (pro až 7 vzorků současně)
Rozsah měření dilatace: 
- 50 až + 400 % (normální vzorky)
Napájecí napětí: 
230 V, 50 Hz
Rozměry: 
700 x 250 x 900 mm (s trubicemi nahoře 1450 mm)

Technická specifikace

Dotaz k produktu Dilatometr DF-7

Více informací obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.