Pro více informací týkajících se
Systém RF-33/TV
nás kontaktujte na čísle +420 596 612 092, nebo kontaktním formulářem.

Systém RF-33/TV

ASTM D 5341, ISO 18894

 Jedná se o systém RF-33 doplněný o možnost průběžného sledování úbytku hmotnosti koksu během testu CRI.

V horní části obrázku je nad pecí s retortou vidět vahadlo (černé), na jehož levém konci je zavěšena retorta a na pravém konci závaží, spočívající na přesné elektronické váze s připojením na počítač. Tím je umožněno průběžně sledovat úbytek hmotnosti koksu během zkoušky CRI.

    Systém RF-33/TV je tvořen těmito hlavními částmi:
a)  vertikálně rozevíratelná elektrická odporová pec s retortou pro test CRI
b)  plynové hospodářství pro CO2, N2 a až 2 další technologické plyny
c)  systém řízeného spalování s detekcí úniku CO
d)  vážicí systém pro sledování úbytku hmotnosti koksu
e)  chladicí box pro vychlazování retorty po zkoušce
f)  zařízení s rotačním bubnem pro test CSR
g)  počítačový řídicí systém
h)  příslušenství pro přípravu vzorků koksu

 

 

Dotaz k produktu Systém RF-33/TV

Více informací obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.