Pro více informací týkajících se
Systém RF-33/KK
nás kontaktujte na čísle +420 596 612 092, nebo kontaktním formulářem.

Systém RF-33/KK

ASTM D 5341, ISO 18894

      Jedná se o rozšířený systém RF-33, který se vyznačuje možností vlastní výroby 10 kg koksu pro následné testování jeho vlastností metodou CRI/CSR. Doba koksování činí přibližně 3 hodiny, s možností volby sypného nebo pěchovaného provozu.

     Na obrázku je vidět elektrická pec s koksovací retortou uvnitř, a spalování odcházejících plynných produktů koksování v prostoru nad pecí.

Hlavními součástmi systému RF-33/KK jsou:

   - Vertikálně otevíratelná elektrická pec WA 1100
   - Zařízení pro měření a manipulaci s technologickými plyny (CO2, N2)
    - Retorta pro výrobu koksu
   - Retorta pro test CRI
   - Mobilní box pro vychlazování retorty
   - Zařízení OB-2 s rotačním bubínkem pro test CSR
   - Počítačový řídicí systém SPW-2/KK

 

Technické parametry

Pro CRI/CSR testy: 
tytéž jako u základního systému RF-33
Pro koksování: 
viz níže:
Délka koksovací retorty: 
1 100 mm
Vnitřní průměr: 
130 mm
Tloušťka stěn /dna: 
5 /10 mm
Materiál retorty: 
nerezová ocel
Doba koksování: 
cca 3 h
Hašení koksu: 
suché, v retortě
Čidlo koncentrace CO: 
umístěné nad pecí

Technická informace

Dotaz k produktu Systém RF-33/KK

Více informací obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.