Pro více informací týkajících se
Systém RF-33
nás kontaktujte na čísle +420 596 612 092, nebo kontaktním formulářem.

Systém RF-33

ASTM D 5341, ISO 18894

     Zařízení RF-33 slouží ke stanovení reaktivity kusového koksu v atmosféře CO2 za vysokých teplot, a jeho pevnosti po této reakci. Vzorek koksu v retortě je po stanovenou dobu a při stanovené teplotě vystaven působení CO2, a z úbytku jeho hmotnosti se stanoví ukazatel reaktivity CRI. Pevný zbytek se pak podrobí předepsanému mechanickému namáhání v otáčivém bubnu. Z výsledku této procedury se stanoví ukazatel pevnosti po reakci CSR. Podmínky testu jsou dány výše uvedenými normami.

     Výsledky testu CRI/CSR jsou:
          index reaktivity koksu
          index pevnosti koksu po reakci
          záznam a index kontinuálního úbytku hmotnosti koksu při reakci
          digitální fotodokumentace zbytku koksu po testu CRI a CSR.

Testy jsou založeny na metodách hodnocení, vyvinutých v 70. létech japonskou firmou NSC.

Ze základního systému RF-33 byly odvozeny další testovací systémy, tj. RF-33/KK, RF-33/TV, a také univerzální systém RF-33/RDI pro studium fyzikálně- chemických vysokoteplotních vlastností metalurgických surovin. Viz přiloženou technickou informaci - "Řada RF-33".

 

 

 

Technické informace

Dotaz k produktu Systém RF-33

Více informací obratem - pokud si přejete obdržet další informace, které jste zde nenašli, uveďte svůj kontakt a my se vám ozveme.